Loading...

Please wait...

Hoe kunnen kinderen het beste leren schrijven?

De schrijfvaardigheid van basisschoolleerlingen en scholieren gaat achteruit. Het handschrift is soms niet leesbaar, er wordt langzaam geschreven waardoor instructies niet goed gevolgd worden of door een slechte grip gaat de hand pijn doen. Oorzaak hiervan is dat schrijfles, zowel op basisscholen als pabo opleidingen, naar de achtergrond verdwijnt door de opkomst van elektronische leermiddelen. Middelbare scholen beginnen de gevolgen ook te merken, doordat er minder aandacht wordt geschonken aan schrijfvaardigheid op basisscholen.

Leren schrijven door te oefenen

Door veel te schrijven verbetert het handschrift niet alleen, maar het doet veel meer met het brein. Kinderen gaan beter spellen, worden creatiever en bovendien wordt de concentratie verbeterd. Kortom, het is beter voor de gehele motoriek. Het wordt dan ook aangeraden om te blijven schrijven en niet te typen op een toetsenbord of tablet.

Juiste schrijfmateriaal om te leren schrijven

-Promo2000 is groot voorstander van schrijven. Hieronder geven wij enkele tips met betrekking tot het leren schrijven.

  • Schrijven kan het beste aangeleerd worden met een potlood;
  • Na een potlood kan er overgegaan worden op schrijfmateriaal dat gevoelig is voor druk, bijvoorbeeld een vulpotlood;
  • Er wordt aanbevolen om niet te vroeg met een vulpen te beginnen, doordat dit makkelijk gaat vlekken. Een vulpen is een uitstekend schrijfmateriaal om de druk, die gezet moet worden tijdens het schrijven, onder de knie te krijgen;
  • Ten slotte kan er kennis worden gemaakt met een balpen. Deze kan het beste geïntroduceerd worden in groep 6 van de bassischool.

Bovengenoemde tips geven geen garantie op succes. Naast het juiste schrijfmateriaal is het belangrijk dat er veel geschreven wordt. Met name basisschoolleraren zijn een belangrijke schakel hierin en hebben hier veel invloed op. Hoe eerder iets wordt aangeleerd, des te beter voor de ontwikkeling. En net als bij al het andere geldt hierbij ook; oefening baart kunst!